Kan far kreve 50 % samvær? Forklart!

Hvilke rettigheter barn og foreldre har vært et samlivsbrudd er nokså kompliserte, og det er mange fedre som lurer på om far kan kreve 50 % samvær med barnet sitt. Men hvordan er det egentlig med å kreve 50 % samvær med barna sine etter et samlivsbrudd?

Det er litt vanskelig å si om far kan kreve 50 % samvær, for det vurderes individuelt i hver enkelt sak. Det er barnas beste som skal vektlegges høyest, og så lenge det ikke er noen gode argumenter mot at far skal få ha 50 % samvær er det normalt at han kan ha krav på dette.

Men siden loven baserer seg på hva som er best for barna kan man ikke direkte «kreve» å få 50 % samvær, selv om dette er blitt ganske standard nå om dagen.

50 % samvær har blitt vanlig

For 30 år siden var det ganske normalt at mor hadde mer ansvar for barna etter et samlivsbrudd, men 50 % samvær har blitt gradvis mer vanlig i løpet av de siste tiårene. Nå er det ganske standard, forutsatt at barna ønsker det.

Normalt kreves det at barna har et ønske om likt delt samvær, at partene har et stabilt bopel og inntekt, og har hatt normalt samvær med barna i tiden tidligere.

Kontakt en advokat ved samlivsbrudd

Det er få ting som er så sårende og problematisk som fordeling av samvær som følge av et samlivsbrudd, og dersom du føler at du ikke får det samværet du mener er rett anbefales det å kontakte en advokat for å hjelpe deg. Da kan advokaten bistå med å fremme dine interesser, enten ved å hjelpe med å lage en avtale med mor, eller ved å ta saken til retten.

Det er verdt å være klar over at samværsretten er vanskelig å forstå for vanlige folk, og det er veldig mange ulike lover og andre juridiske tekster man må ta hensyn til. Så det er ofte svært vanskelig å si så mye generelt om sakene.

Les også:

Legg igjen en kommentar