Kan huseier nekte reptilhold? Forklart

Når man skal leie bolig er det slett ikke uvanlig at huseieren setter krav om at det ikke skal holdes dyr i leiligheten eller huset. I prinsippet er det ikke er generelt forbud mot dyr, så dette må spesifiseres i hver enkelt boligkontrakt. Spørsmålet er derimot i hvor stor grad et generelt dyreforbud i en leilighet eller annen bolig man leier gjelder for reptiler. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på akkurat det.

Leopardgekko
Leopardgekko er en av de vanligste reptilene. Foto publisert med tillatelse.

I utgangspunktet er det svært vanskelig å forby reptilhold

Selv om mange huseiere tar med et dyreforbud i kontrakten, betyr det ikke nødvendigvis at de lovlig kan forby deg å ha dyr der. Det har nemlig vært en sak oppe i Høyesterett som avgjorde at det er lov å ha dyr i leieenheten sin dersom det er gode grunner for det.

Les også: Alt du trenger til reptilhold.

Dette er ganske åpenbart når det er snakk om blindehund eller lignende, men denne saken i Høyesterett dømte også at en innekatt var en viktig del av livsgleden til denne personen, og det ble derfor laget et presedens for at dyrehold er lov dersom de positive effektene for dyreeier er viktigere enn ulempen for den som eier boligen.

Det er i utgangspunktet svært vanskelig for en som leier ut en bolig å argumentere for at en reptil er til vesentlig ulempe for de som eier boligen eller andre som bor i samme bygning, så det er i prinsippet fritt frem for å holde reptiler når man leier.

Det er likevel ikke alltid så lurt å legge seg ut med de man leier av, selv om man teknisk sett har loven på sin side. Om du først får deg en reptil og huseier protesterer må de sende deg en oppsigelse på leieforholdet. Denne må være begrunnet med hvorfor reptilholdet er til ulempe for motparten.

Les også: Beste reptil for nybegynnere.

Du kan da velge å motsi deg denne oppsigelsen, og om huseier ikke gir seg kan du ta det til retten. Da vil du kunne presentere dine argumenter for å holde reptiler, mens huseier må argumentere for hvorfor dette er en vesentlig ulempe for dem. Da vil retten avgjøre om oppsigelsen er gyldig eller ikke, noe som trolig ikke er.

Det er med andre ord en tungvint prosess som tar mye tid og arbeid, så det er generelt sett mye bedre å spørre om lov, eller i alle fall informere huseier om at du skal holde reptiler. Da kan du opplyse om loven dersom de motsier seg det, så får du selv velge om du vil ta kampen.

Når det er sagt vil jo sjelden huseieren nødvendigvis legge merke til at man holder reptiler, så for mange er det kanskje like greit å ta kampen om det først utvikler seg til et problem.

Merk deg også at hele poenget ditt faller på at det ikke er til ulempe for huseier eller motparter, så det samme argumentet kan ikke nødvendigvis brukes for andre dyr som bråker, ødelegger ting eller er til plage for allergikere. Heldigvis vil reptiler verken lage støy, plage allergikere eller gjøre skade på boligen, så det er svært usannsynlig at det er til ulempe for noen.

Les også:

Legg igjen en kommentar