Kan man dra utenfor EØS med sykepenger? Forklart

Dersom du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade kan du få sykepenger fra arbeidsgiveren din eller NAV, og hvem som betaler avhenger litt av hvor lenge du er syk. I utgangspunktet får du tilsvarende full lønn i sykepenger, og du må hele tiden ha en sykemelding fra en lege for å ha rett på det.

Det er mange som er syke av grunner som ikke nødvendigvis forhindrer dem fra å ha et vanlig liv ved siden av, og for noen er det til og med aktuelt å ta seg en ferie mens man får sykepenger. Det kan jo for eksempel være snakk om at man er sykemeldt på grunn av psykiske årsaker, eller at man er utbrent fra jobben. Men kan man reise utenfor EØS når man mottar sykepenger?

Man har i utgangspunktet ikke krav på sykepenger når man reiser utenfor EØS. Det betyr at man faktisk kan miste retten til å motta disse om du reiser utenfor EØS-landene, og kan til og med måtte betale tilbake det du har fått utbetalt dersom du har fått sykepenger mens du har oppholdt deg utenfor EØS.

Så dersom du er syk bør du tenke deg om to ganger før du reiser til land som Tyrkia, Thailand eller USA. Du vil ikke nødvendigvis miste all rett til sykepenger, og kan søke på nytt når du kommer tilbake til Norge igjen.

Les mer: Kan arbeidsgiver se hvorfor du har sykemelding?

Du kan i utgangspunktet ikke reise til Maldivene om du mottar sykepenger.

Det er mulig å søke om unntak fra å miste retten til sykepenger

Selv om man i utgangspunktet ikke kan motta sykepenger når man reiser til et land utenfor EØS, så er det faktisk mulig å søke om et unntak. Du kan nemlig logge inn på NAV sine nettsider og fylle ut et skjema om å søke for å motta sykepenger når du reiser utenfor EØS.

Du kan kun søke om å få beholde sykepengene i en begrenset periode, og søknadene vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er større sjanse for å få innvilget søknaden dersom du har en god grunn til å forlate EØS-landene, som for eksempel at du har familie i et av disse landene.

For å være sikker på om du får sykepenger når du reiser utenfor EØS bør du søke i god tid, og ikke reise før du har fått svar. Noen opplever å få innvilget søknaden raskt, mens andre har opplevd å få avslag selv med det de mener er gode grunner.

Du kan reise innenfor EØS når du mottar sykepenger

Man kan egentlig reise fint innenfor EØS-land når man er sykemeldt, så lenge reisen er forenelig med de pliktene man har som sykemeldt. Her må man ikke kontakte NAV for å søke på forhånd.

Kontakt NAV dersom du er usikker

Det kan være litt vanskelig å ha tunga rett i munnen når man skal navigere systemet på NAV, så det er fornuftig å ta kontakt med dem hvis man føler seg usikker. Det er bedre å spørre dem en gang for mye enn å gjøre noe feil, for det kan faktisk få ganske store økonomiske konsekvenser dersom man gjør en feilvurdering når man mottar sykepenger og reiser ut av landet.

Les også:

Legg igjen en kommentar