Kan man jakte på bjørn i Norge? Forklart

Brunbjørnen er det største rovdyret vi har på Fastlands-Norge, og en voksen bjørn kan faktisk veie godt over 300 kg. Vi har knapt 150 bjørner igjen i Norge, men når man krysser nabogrensen over til Sverige er det tusenvis av bjørner og vanlig jakt på bjørn.

Men hvordan er det egentlig med jakt på brunbjørn her i Norge? Er det i det hele tatt lov å jakte på bjørn?

Det er ikke teknisk sett jakt på brunbjørn, men bjørnene kan likevel felles av jegere via såkalt lisensfelling eller skadefelling. Under lisensfellingen er det myndighetene som bestiller fellingen som et preventing tiltak mot at bjørnen kan påføre skade eller føre til tap av beitedyr.

Les mer: Hva spiser bjørner? Forklart.

Den store forskjellen mellom lisensfelling og vanlig jakt er at jakt er ment for å brukes til å høste fra naturen. Når jegere skyter en bjørn via lisensfelling får de betalt av staten, men samtidig er det staten som eier bjørnen som blir skutt. Så man gjør et oppdrag for myndighetene istedenfor å dra ut på jakt.

Selv om intensjonen er ulik er det altså ganske likt hvordan det hele foregår. Det er myndighetene som bestemmer hvor mange bjørner som skal felles via lisensfelling hvert år, men det er sjeldent spesielt mange.

Les mer: Er bjørnen egentlig fredet? Forklart.

Hvem kan felle bjørn?

For å kunne felle bjørn må du oppfylle følgende krav:

  • Være minst 18 år gammel.
  • Være en registrert lisensjeger.
  • Ha skyteprøve (storviltprøve).
  • Ha tillatelse fra grunneier.

Når alle disse kravene er oppfylt kan man i prinsippet bli med på lisensfelling av bjørn.

Jakt og felling av bjørn er en krevende jaktform som innebærer en del risiko for skade, for det er vanskelig å felle bjørnen med ett skudd. Når den blir skadeskutt blir den ofte sinna, så da kan man havne i litt skumle situasjoner.

Så felling og jakt av brunbjørn er forbeholdt viderekommende jegere som har litt erfaring med å jakte storvilt.

Selve lisensfellingen foregår innen en gitt jakttid, akkurat som vanlig kvotejakt. Man må også få tillatelse av grunneier for å jakte i området når man skal felle bjørnen, men dette pleier sjeldent å være et stort problem å få lov til.

Hvem eier skinnet til bjørnen?

Ettersom bjørnen felles via lisensfelling istedenfor vanlig jakt er det myndighetene som eier dyret. Det betyr at både skinnet, skallen, klørne og alt annet tilhører det offentlige, så kan de velge hva de skal gjøre med det.

Les mer: Er det lov å kjøpe bjørneskinn i Norge? Forklart!

I praksis ender ofte skinnet opp hos skoler, museer eller andre steder som kan bruke det til undervisning.

Jakt på bjørn i andre land

Det er mange land hvor det er vanlig jakt på bjørn, og det er mange som drar til enten USA, Canada eller Russland for å bli med på bjørnejakt. I alle disse landene er det store bjørnebestander som tillater for høsting av bjørn, så hvis man er ute etter et trofé må man som oftest reise til en av disse landene.

Det pleier ofte å koste en del å være med på turer som dette, og totalt må man fort regne med å betale et sted mellom 30 og 50 tusen kroner for en pakke med tur og selve jakten. I disse tilfellene får man også med seg skinnet, skalle, klør og andre troféer hvis man er interessert, så dette er jo en helt vanlig form for jakt.

Vanlig jakt på bjørn har vi altså ikke i Norge, og kommer neppe til å få det med det første heller.

Les også:

Legg igjen en kommentar