Kan man jakte ulv i Norge? Forklart

Det er få dyr som har ført til så mye offentlig debatt og konflikt som ulv, og her er det mange sterke meninger ute og går. Noen vil frede all ulven, mens andre ønsker å kvitte seg med alle ulver i Norge. Men hvordan er det egentlig med jakt? Er det lov å jakte ulv i Norge?

Man kan på en måte jakte på ulv i Norge. Det er ikke ordinær jakt på dem, men de kan jaktes via såkalt lisensfelling hvor man kan jakte på visse ulver for å forhindre skade på beitedyr. Så man kan ha jegere som går i skogen for å skyte ulv helt lovlig, men det er ikke teknisk sett jakt, siden en forutsetning for jakt er at man skal høste av naturen.

Dette konseptet kan kanskje virke litt komplisert, men det er ikke verre enn at myndighetene i Norge har bestemt hvor mange ulv vi skal ha i hver rovviltregion. Dersom vi har flere ulv enn dette kan de gi tillatelse til å felle ulver for å få ned mengden ulv i denne regionen.

Når det er gitt løyve for å felle ulv i en viss rovdyrregion kan jegere som ønsker å være med på å felle ulven registrere seg som lisensjeger i Jegerregisteret og søke om å få være med på å felle ulv. Deretter må de vente til jaktperioden for ulv, og kan deretter dra ut for å prøve å felle den.

Selve jakten er ganske krevende, spesielt siden ulver kan se på hunder som fiender. Som oftest organiseres jakten godt i organiserte jaktlag, så hvis man er interessert i ulvejakt er det best å ta kontakt med en av disse for å forhøre seg om muligheten til å bli med på jakt.

Les mer: Er ulven fredet? Forklart.

Hvem kan felle ulv?

For å felle ulv må du ha vanlig Jegerprøve, skyteprøve («storviltprøve») og være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret. I prinsippet kan alle norske statsborgere over 18 år gjennomføre kravene som trengs for å kunne være med på å felle ulv.

Selv om man kan felle ulv må man selvsagt også ha tillatelse fra grunneier for å få lov til det. I virkeligheten er dette stort sett veldig enkelt å få til. Ulven er nemlig svært glad i å spise elg, så grunneiere er sjeldent spesielt interessert i å ha ulv boende i skogen sin.

Hva er forskjellen på å jakte en ulv og å felle en ulv?

Å felle en ulv betyr bare at man skyter ulven via lisensfelling. Ordet jakt brukt først og fremst sammen med høsting av naturen, mens når man feller gjør man det for å forhindre tap av noe (i dette tilfellet beitedyr).

Selv om det er prinsipielt forskjell er fortsatt resultatet at ulver skytes, selv om det ikke er jegeren som får beholde skinnet. Når man feller et dyr via skadefelling eller lisensfelling er det nemlig staten som eier viltet, ikke verken jeger eller grunneier.

Les mer: Hvordan kjøpe ulveskinn lovlig i Norge.

Det betyr at skytteren ikke får beholde noe av det de feller, men får heller kompensasjon for jobben de har gjort fra staten. På denne måten kan man nesten se på lisensfelling som en slags jobb eller freelanceoppdrag istedenfor en type jakt.

Les også:

Legg igjen en kommentar