Kan man kreve erstatning når bussen er forsinket? Forklart

Det er få ting som er så kjedelig som å stå og vente på bussen som er forsinket, og dessverre er dette noe kollektivreisende ofte opplever. Men hvilke rettigheter har man som forbruker egentlig hvis bussen man skal ta et forsinket?

Det første kravet du som passasjer har når bussen er forsinket er at busselskapet skal skaffe deg alternativ transport. I noen tilfeller betyr det at de vil sende en taxi eller minibuss for å hente deg. Her må du altså da ta kontakt med busselskapet for å kreve dette.

Dersom busselskapet ikke klarer å skaffe alternativ transport kan du kreve erstatning for å dekke utgifter til transport. Det vil si at du selv kan bestille en taxi og ta denne dit du skal. Du må selv betale for reisen, men kan kreve refusjon av utgiftene i ettertid.

Når du skal kreve erstatning er det viktig å ha tatt vare på kvitteringene! Disse må du nemlig legge frem når du skal kreve erstatning, og uten kvitteringen kommer du ingen vei i det hele tatt. Om du har annen dokumentasjon bør du ta vare på denne også.

Det er også noen satser du må overholde, så du kan ikke booke taxi til andre siden av landet bare fordi bussen er litt forsinket. Nedenfor er de offisielle satsene som brukes av Forbrukerrådet og Kollektivtrafikkforeningen. Så godt som alle norske busselskapet er medlem av denne organisasjonen, og følger derfor disse satsene.

Les ogsåKan man kreve erstatning når flyet er forsinket? Forklart.

Satsene du kan kreve erstatning for hvis bussen er forsinket

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kroner.
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner.
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kroner.

Du kan med andre ord ikke kjøre sånn superlangt i taxi for disse satsene, men det holder ofte fint hvis lokalbussene er forsinket.

Hvem kan man klage til hvis man ikke kommer noen vei hos busselskapet?

Dersom du ikke føler at du kommer noen vei ved å klage til busselskapet er neste steg å sende inn en klage til Transportklagenemnda. Også her må du ha med så mye dokumentasjon og kvitteringer som mulig, så vil de ta en vurdering av saken, og kan eventuelt pålegge busselskapet å betale erstatningen.

Kan man kreve erstatning for tapt arbeidstid og lignende?

I utgangspunktet kan man ikke kreve noe ut over de satsene vi nevte ovenfor, så du får ikke dekt penger for tapt arbeidstid, om du mister neste buss, eller lignende tilfeller hvor forsinkelsen får ringevirkninger. Så dette må du selv stå ansvarlig for.

Les også:

Legg igjen en kommentar