Kan man kreve erstatning når flyet er forsinket? Forklart

Det er få ting som er så kjipt som når transport blir forsinket, og spesielt kanskje fly. Mange skal jo reise langt med to eller tre fly, og dersom først ett av disse flyene blir forsinket kan man i verste fall risikere at man ikke rekker neste fly, så blir hele turen skikkelig forskjøvet.

Men hva kan man egentlig gjøre når flyet er forsinket? Har man krav på å få refundert penger, gratis mat og drikke, eller noe annet?

Man har faktisk en del krav når flyet blir forsinket, og akkurat hva og hvor mye avhenger av hvor lenge man blir forsinket. De vanligste erstatningene er pleie (mat og drikke), hotellovernatting og erstatning i form av kompensasjon.

Dette er EU-rettigheter som også Norge har har blitt med på, så disse kravene kan du stille uansett hvor i EU eller EØS du er. Når du er utenfor dette området gjelder andre krav og regler.

I mange tilfeller kan også reiseforsikringen være til nytte når flyet ditt er forsinket, men nøyaktig hva man har krav på avhenger av hvilken reiseforsikring man har.

Du har ofte krav på mat og drikke

Mat og drikke, eller pleie som de ofte kaller det i flyindustrien, har man stort sett krav på når flyet er litt forsinket. Tidspunktet for når du har krav på det varierer av hvor lang flygningen er, og fungerer som følger:

  • Etter 120 minutter (2 timer) forsinkelse på flygninger under 1 500 km.
  • Etter 180 minutter (3 timer) forsinkelse når flygningen er lenger enn 1500 km innen EØS-området, og alle andre flygninger mellom 1500 og 3500 km.
  • Etter 240 minutter (4 timer) forsinkelse på andre flygninger.

Det man som regel kan kreve av pleie / forpleining er mat og drikke som står i forhold til ventetiden.

Man har krav på å få tilbud om gratis telefon, SMS eller e-post til andre personer.

Om avgangen er forventet til å ikke kunne skje før neste dag, skal flyselskapet tilby gratis overnatting, og ikke minst gratis transport til og fra overnattingsstedet.

Du kan få krav på erstatning

Om flygningen din blir mer enn 3 timer forsinket fra planen har du krav på en forhåndsfastsatt erstatning. Denne varierer også basert på hvor langt du har flydd.

  • Under 1 500 km: 250 euro.
  • Over 1 500 km innen EØS, eller mellom 1 500 og 3 500 km utenfor EØS: 400 euro.
  • Øvrige flygninger over 3 500 km: 600 euro.

Her er det unntak dersom flyselskapet kan bevise at forsinkelse skyltes ekstraordinære forhold. Det vil typisk være snakk om ting som ekstremvær, streik, teknisk feil de ikke hadde mulighet til å fikse fort nok, eller lignende.

Les også: Kan man får erstatning for en forsinket buss? Forklart.

Man kan også kreve erstatning for økonomisk tap

Dersom forsinkelsen ligger innenfor flyselskapets forhold slik at du får den standardiserte erstatningen som nevnt ovenfor, kan du også ha rett til å kreve mer økonomisk erstatning dersom du kan bevise at forsinkelsen førte til et økonomisk tap for deg. Dette økonomiske tapet må du overgå den erstatningen du allerede har fått.

Les også: Dette må du tenke over når du skal fly med Ryanair første gang.

Du kan kreve refusjon av billettprisen

Om flygningen skulle bli hele 5 timer forsinket kan du også kreve at flyselskapet refunderer flybilletten din. I utgangspunktet kan man på dette punktet da selv velge om man vil ha refundert hele flyreisen, vente på at flyet skal bli klart til å fly, eller bli innstilt til å fly med neste fly.

Dersom du takker ja til å få refundert flybilletten vil du miste rettigheter til overnatting på hotell over natten, pleie med mat og drikke, og sånt. Men du kan fortsatt kreve erstatning for både økonomisk tap, så vel som den standardiserte erstatningen.

Rakk du ikke det neste flyet ditt?

Om du fly med flere ulike fly for å komme frem til din endelige destinasjon er i utgangspunktet det flyselskapet som skyltes forsinkelsen ansvarlig for at du kommer helt frem til det endelige stoppet ditt.

Det betyr at du kan kreve at disse sikrer deg videre på reisen, og kan dessuten ha krav på erstatning ved siden av denne hjelpen.

Det er en stor fordel om du har booket hele reisen under én bestilling slik at du har alt på ditt fulle om du skulle ende opp med å måtte klage på saken.

Du skal klage til flyselskapet

Dersom du skal klage, be om pleie, eller be om erstatning, er det flyselskapet du skal henvende deg til. Det er i utgangspunktet disse som avgjør hva du har krav på, men de må følge strenge EU-regler, så det er sjeldent et problem å fikse det.

Du kan sende klagen videre til Transportklagenemda for fly

Om du er uenig i det du fikk fra flyselskapet når du klagde, kan du ta saken videre til en uavhengig aktør, og det er Transportklagenemda for fly som er ansvarlige for dette. Da kan du klage ved å følge denne linken.

I praksis fungerer dette ved at du dokumenterer så mye som du klarer, så skal en avhengig part avgjøre om du har krav på mer erstatning enn det flyselskapet ga deg når du henvende deg til dem.

Denne artikkelen inneholder reklame for Tjenestetorget.

Les også:

Legg igjen en kommentar