Kan man plukke bær og sopp i naturreservat? Forklart!

I Norge har vi mange verneområder som enten er naturreservat, nasjonalparker eller har andre vern. I motsetning til mange andre land har vi i utgangspunktet helt lov til å ferdes fritt i disse verneområdene, men hvordan er det med å høste fra naturen i dem?

Av alle de ulike vernene vi har i Norge er naturreservat det strengeste. I disse kan det til og med være begrenset rett til ferdesel, for eksempel om det er et hekkeområde for fugl. Om du ikke har lov til å ferdes der har du selvsagt heller ikke lov til å plukke sopp og bær der.

I mer vanlige naturreservat kan man derimot fint ferdes, og i prinsippet er det også lov å plukke bær og sopp der. Som ellers skal det gjøres uten å påføre skade til artene eller naturen, og ikke være til bry for de andre brukerne av skogen.

Det er likevel noen unntak. Alle naturreservater er vernet av en spesiell grunn, og dersom sankingen din forstyrrer livsgrunnlaget for denne grunnen kan det være ulovlig. Det kan også være bestemte regler for enkelte naturreservat, så sett deg inn i disse før du går på bær- eller sopptur der.

Det er en del naturreservater som har vern om sopp, men det er da sjeldent snakk om matsopp.

Les også: Er det lov å selge sopp man har plukket selv? Forklart.

Du kan altså i utgangspunktet fint legge sopp- eller bærturen til et naturreservat, men vær hensynsfull og sett deg inn i de lokale forskriftene for akkurat det naturreservatet.

Les også:

Legg igjen en kommentar