Kan rev ta sau og andre beitedyr? Forklart

Vi har flere store rovdyr som kan ta sau og andre beitedyr her i Norge, men det er få som snakker om rødreven i denne sammenhengen. Men kan egentlig rødrev ta sau eller andre beitedyr om den får sjansen?

Generelt sett er voksne, friske sauer altfor store for rødreven, men den kan finne på å ta et lam fra tid til annen om den får sjansen. Det er heldigvis ganske sjeldent, så mange sauebonder mister ikke lam til rev selv om det er mye rev i området.

Rødreven er med andre ord ikke noen stor fiende for sauer, og heller ikke for veken kuer eller tamrein.

Når rødreven først tar lam er typisk reglen at jo yngre lammet er, jo bedre er det for reven. Friske sauer er et vanskelig bytte for den, for størrelsemessig er sauene et hakk større, og løper til og med raskere. Lam kan også være en utfordring, men de aller yngste har den mulighet til å få tak i.

Les mer: Hva spiser rever? Forklart.

Det ble utbetalt erstatning for lam tatt av rev før i tiden

For noen år tilbake kunne bønder søke om erstatning for lam og syke sauer som var blitt tatt av rev, så da man vi tall på hvor mange det gjaldt. Det var en del lam som ble tatt årlig, men reven var aldri det helt store problemet.

Nå er ordningen hvor bønder får erstatning for tap av beitedyr til rev avskaffet, så nå får vi verken tall eller annen informasjon om det. Det er ingen grunn til å tro at det har blitt verken flere eller færre sau som har blitt tatt av reven.

Rødreven tar høns

De som har frittgående høns på gårdstunet eller i hagen bør faktisk følge litt mer med på rødrever, for de er veldig flinke til å ta høner. Som oftest skjer disse angrepene dersom reven har mulighet til å komme seg inn til hønene om natta, men det kan faktisk også skje at den kommer og forsyner seg midt på dagen.

Les mer: Er det farlig å møte en rev? Forklart.

Rødreven kan også ta andre smådyr som kaniner, gjess, ender eller lignende som den får tak i.

Andre store rovdyr kan ta sau og andre beitedyr

Selv om rødreven ikke tar all verdens med sau her i Norge, finnes det andre rovdyr som gjør det. Her snakker vi blant annet om ulv, jerv, gaupe og bjørn. Av disse er det jerven som tar flest, etterfulgt av gaupa, med bjørnen nest sist, og ulven helt på sisteplass. Alle disse gjør derimot større skade for bønder enn reven, til tross for at det er veldig mye mer rev i landet enn det er av noen av disse fire store rovdyrene.

Les også:

Legg igjen en kommentar