Antall kilometer i en mil forklart

Mil bruke for å måle lengde her i Norge, og er en uformell lengde som har lange tradisjoner her i landet.

Det er 10 kilometer i en mil. Det vil videre si at 1 mil = 10 km = 10 000 meter. Mil brukes her i Norge, mens amerikansk mile er noe annet med sine 1,609344 km (1609 meter), mens en nautisk mil er 1,852 km (1852 meter).

Mil har ingen egen enhet, så når man skal regne med enheter er det med normalt å skrive mil som 10 km.

Les også:

Legg igjen en kommentar