7 gode kjennetegn på demokrati

Demokrati er også kjent som folkestyre, og er en av mange ulike styremåter en stat kan bruke. Her i Norge har vi demokrati, men har du noen gang tenkt på hva det er som faktisk skiller et demokrati fra andre typer styre?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike kjennetegn som kan brukes for å vite om en stat har demokrati eller en annen type styre.

De beste kjennetegnene på et demokrati er:

  1. Makten er fordelt. I Norge er det mellom domstolene, stortinget og regjeringen.
  2. Staten har menneskerettigheter.
  3. Det er et fritt valg.
  4. Staten har flere partier som mener forskjellige ting.
  5. Det er mulig for vanlige folk å delta på valget.
  6. Vanlige folk har anledning til å bidra til politikken.
  7. Er en rettsstat. Dette betyr at man ikke kan straffes uten å ha brutt noen nedskrevne lover.

Les også:

Legg igjen en kommentar