9 gode kjennetegn på essay

Essay er en helt spesiell litterær sjanger som skiller seg tydelig ut fra andre sjangere. I et essay må man følge visse regler og former, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke kjennetegn som er vanlige for et essay og hvordan du kan finne ut om en tekst er et essay.

De vanligste kjennetegnene på et essay er:

  • Forfatteren reflekterer over et tema.
  • Det brukes ofte historier og anekdoter for å forklare perspektivet på temaet.
  • Skrive i jeg-vinkel.
  • Ofte bruk av humor, ironi eller allusjoner.
  • Publiseres ofte i aviser, tidsskrifter eller på internett.
  • Kan ta opp kontroversielle temaer.
  • Kommer til en konklusjon om hva forfatteren mener.
  • Kan bruke sitater eller være svar på andre sine tekster.
  • Kan komme med et nytt lys til et debattert tema.

Les også:

Legg igjen en kommentar