15 gode kjennetegn på eventyr

Eventyr er en veldig spesiell sjanger som forteller historier på en helt spesiell måte. Eventyr flest er sterkt preget av at de stammer fra en tid hvor de ble fortalt fra person til person muntlig, og ble ikke laget for å være skrevet ned. Dette gir dem en oppbygning og noen virkemidler som skiller dem godt fra andre sjangere.

Noen av de beste kjennetegnene på eventyr er:

 1. Starter ofte med «det var en gang».
 2. Er ikke tidsfestet.
 3. Har ofte mye bruk av tallene 3 og 7, da disse er «magiske tall» innenfor sjangeren.
 4. Har få personer i handlingen.
 5. Karakterene i historien har ofte ingen utvikling.
 6. Historien har ofte en moral.
 7. Har ofte en lykkelig slutt for helten.
 8. Karakterene har bare én side; de er enten helt gode, helt slemme eller har kun én egenskap som definerer dem.
 9. Det er ofte magiske elementer som snakkende dyr og lignende.
 10. Kan være ganske skummel og brutal selv om den er ment for små barn.
 11. Har ofte en hovedperson som kjemper mot en mye større fiende. Vanlig person mot kongen eller lignende.
 12. Har ofte tvillinger som er helt like. Disse brukes for å representere en hel gruppe mennesker. ,
 13. Ofte sterke motsetninger mellom helten og de andre karakterene.
 14. Avsluttes ofte med «og så levde de lykkelig i alle sine dager».
 15. Har ofte mytologiske skapninger som troll, alver, dverger og lignende.

Når man lærer seg hva som kjennetegner et eventyr er det ganske enkelt å skille dem fra andre sjangere, for de fleste av kjennetegnene til eventyr finnes ikke i andre sjangere. Om fortellingen starter med «det var en gang» kan du regne med at det 99 % sikkert er et eventyr, og i de andre tilfellene et verk som parodierer et eventyr.

Les også:

Legg igjen en kommentar