12 gode kjennetegn på modernismen

Modernismen var en tidsperiode med kulturelle endringer som begynte på slutten av 1800-tallet og varte utover på 1900-tallet. Den var oppfølgeren til realismen, og betegnes som en reaksjon på raske samfunnsendringer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen av de aller vanligste kjennetegnene for kulturen og litteraturen under modernismen.

Noen gode kjennetegn på modernismen er:

 1. Preget av rask urbanisering / storbyliv.
 2. Preget av stor satsning på teknologi.
 3. Mer eksperimentelt språk.
 4. Tar lite hensyn til kulturelle tradisjoner.
 5. Temaer som fremmedgjøring, angst, frigjøring, bortkommenhet og lignende blir vanligere. Ofte fra perspektivet til «outsideren».
 6. Litteraturen var ofte ikke kronologisk (startet ikke alltid med starten og sluttet med slutten).
 7. Følelsene til karakterene i litteraturen var ofte viktigere enn selve historien som ble fortalt.
 8. Ble blandet inn popkultur i kulturen.
 9. Kulturen ønsket å ha et mer ekte forhold til virkeligheten.
 10. Ville unngå tematikk som var åpenbar.
 11. Bruk av bevissthetsstrøm, «stream of consciousness».
 12. Ofte en jeg-forteller.

Dette er bare en rask innføring i noen av de viktigste kjennetegnene til modernismen, og det er jo selvsagt mye mer som kjennetegner denne tidsperioden.

Les også:

Legg igjen en kommentar