8 gode kjennetegn på naturalismen

Naturalisme var en litterær periode som har store overlapp med realismen, men regnes likevel som noe eget. Det er likevel en del ting som skiller realismen og naturalismen, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på gode kjennetegn på naturalismen.

Noen av de beste kjennetegnene på naturalismen er:

  1. Diktningen regnes som en form for vitenskap.
  2. Mennesker ble fremstilt som et produkt av både arv og miljø.
  3. Virkeligheten fremstilles som svært ekte, nesten helt fotografisk.
  4. Ofte stort fokus på å skildre detaljer og omgivelsene.
  5. Skildret ofte de negative sidene i samfunnet, som sosial nød, urettferdighet, ulykkelige mennesker og lignende.
  6. Menneskene som skildres hadde ofte som mål å forbedre verden.
  7. Fokuserte ofte på underklassen.
  8. Tok ofte for seg temaer som fattigdom, seksualitet, sykdom, død, ulykkelige forhold osv.

De mest kjente norske naturalistiske kunstnerne var Amalie Skram og Hans Jæger.

Les også:

Legg igjen en kommentar