10 gode kjennetegn på opplysningstiden

Opplysningstiden var en kulturell tidsperiode hvor vitenskap, fornuft og fremskritt var det viktigste fokuset. Det var et svar på renessansen, og i opplysningstiden var det på tide å bruke vitenskapen for å svare på livets store spørsmål.

Både litteratur, kunst og det meste av annen kultur ble påvirket av opplysningstiden.

Nedenfor er noen av de aller beste kjennetegnene på verker fra opplysningstiden:

  1. Handlet om temaer som frihet, fornuft og fremskritt.
  2. Ønsket å spre vitenskapelig kunnskap til folket i kulturen.
  3. Var viktig med kritisk tenkning.
  4. Hadde stor tro på at mennesker kunne endre samfunnet.
  5. Bruke en enkel form som alle kunne forstå.
  6. Var tydelig klarhet og orden i verkene.
  7. Hadde ofte politisk revolusjonære temaer.
  8. Ofte en fascinasjon av det eksotiske eller fantastiske.
  9. Kunst hadde strenge regler for komposisjon
  10. Kunst var ofte virkelighetsnær.

Opplysningstiden var sterkt preget av folk som Voltaire, Ludvig Holberg og Jonathan Swift.

De fleste kulturpersoner var sterkt inspirert av gamle, greske filosofer under opplysningstiden.

Les også:

Legg igjen en kommentar