13 gode kjennetegn på realismen

Realismen var en tidsperiode innenfor kulturen som handlet om å etterligne virkeligheten og å se verden som den er uten å tilsløre den. Man regner med at realismen startet i 1875 og varte frem til rundt år 1900.

Mange mener at realismen var et svar på romantikken, da romantikken var veldig glad i å vise det beste av verden. Med realismen ble den faktiske virkeligheten satt i førersetet av kulturen.

Noen av de beste kjennetegnene på realismen er:

 1. Ofte et borgerlig miljø som skildres.
 2. Det var viktig med sannhet, åpenhet og ærlige idealer.
 3. Ofte mye kritikk av prester og kirken.
 4. Fokus på demokrati og kvinnekamp.
 5. Fokus på individets kamp mot konvensjoner og normer.
 6. Hadde ofte gode miljøskildringer som farget handlingen.
 7. Hver karakter hadde et lite sett med bestemte egenskaper, og var mer som en type enn en ekte person.
 8. Stort fokus på plott gjennom dialog.
 9. Karakterene hadde ofte sterke meninger om ulike saker.
 10. Ofte stort detaljfokus.
 11. Mye bruk av tilbakeblikk.
 12. Bruk av symbolikk.
 13. Tekstene var ærlige, og tilslørte ikke uhyggelige ting.

Selv om dette er 13 av de beste kjennetegnene på realismen var det jo en stor kulturell bevegelse som pågikk over flere tiår. Det betyr at det alltid vil være verken som fraviker fra de typiske tegnene, for alle hadde jo sin egen stil over det de produserte.

Etter realismen kom tidsepoken modernismen.

Les også:

Legg igjen en kommentar