10 gode kjennetegn på renessansen

Renessansen var en epoke som oppstå allerede på 1350-tallet i Italia da middelalderen var over. Dette var en tidsalder hvor gamle tanker fra antikkens Hellas og Roma ble gjenfødt, og en veldig spesiell tid for kultur som kunst og litteratur.

Renessansen har mange unike kjennetegn som skiller den fra andre tidsperioder, og noen av de vanligste kjennetegnene på renessansen er som følger:

  1. Kunst var sterkt inspirert fra antikk kunst.
  2. Ofte så man statuer og malerier av mennesker.
  3. Mennesket var i fokus.
  4. Vanlige folk var for første gang sidestilt med prester og andre geistlige.
  5. Ofte mer bruk av kritisk tenkning.
  6. Inkluderte ofte pengeøkonomi (som da var nokså nytt).
  7. Inspirasjon fra de nyoppdagede kontinentene.
  8. Hadde realistiske fremstillinger av verden.
  9. Ble skrevet på nasjonalspråket til forfatteren.
  10. Det ble utviklet ulike sjangere for første gang.

Det var mange ting som var helt nytt i renessansen, og verkene er sterkt preget over at de måtte ble «funnet opp». Ting som litterære sjangere var noe helt nytt, og det tok åpenbart tid å utvikle disse til å få en konsekvent struktur på tvers av forfattere i ulike land.

Noen av de viktigste forfatterne fra renessansen var Dante, Boccaccia, Michel de Montaigne og Absalon Pedersson Beyer.

Kunst som billedkunst og skulpturer var også svært viktig under renessansen, og her hadde man kjente kunstnere som Rafael, Botticelli og ikke minst Michelangelo.

Man regner med at renessansen varte frem til omtrent 1860 selv om deler av denne tidsperioden også var preget av barokken.

Les også:

Legg igjen en kommentar