Lønn som baker forklart: Så mye tjener en baker i 2022

Å jobbe som baker gir deg en tidlig start på dagen, og dersom du kunne tenke deg å stå opp tidlig for å bake brød og annen bakst før arbeidsdagen starter for andre kan det være et spennende yrke for deg.

Men hvor mye tjener egentlig en baker som jobber i en vanlig fulltidsstilling her i Norge?

Den gjennomsnittlige lønnen for bakere i Norge er på 412 000 kroner i året. Den varierer fra rundt 350 000 til 450 000 kroner, men rett under 400 000 kroner i årslønn er mest normalt. Man kan derfor forvente månedslønn på rundt 34 500 kroner.

Både arbeidstid, arbeidsgiver og mye annet er med på å påvirke hvor mye du får i lønn. Bakeryrket er ikke omfattet av minstelønn som mange andre serviceyrker, men det er tariffavtaler som kan være med på å regulere hva du får i lønn.

Bakeri

Baker er med andre ord ikke verdens beste betalte yrke, men det er samtidig langt ifra det verst betalte yrket også. Man kan klare seg helt fint med en årslønn på 400 000 kroner, og hvis du er villig til å jobbe på litt ubekvemme arbeidstider kan du også regne med ennå høyere lønn enn gjennomsnittet.

Det er også verdt å merke seg at du vil starte i det lavere sjiktet i forhold til lønn, og gradvis jobbe deg opp mot bedre lønn ettersom du får mer ansiennitet. Det er også opp til hver enkelt arbeidsgiver og hvert enkelt arbeidsforhold hvor god lønn man får, så disse gjennomsnittstallene er selvsagt kun ment informativt, og trenger ikke å ha noe å si på hvor mye lønn man får tilbud om når man blir ansatt som bøker.

Faglærte får bedre lønn enn ufaglærte

Når man tar utdanning som baker får man selvsagt bedre lønn enn ufaglærte som jobber i tilsvarende stilling. For å bli baker må man ta to år yrkesfaglig utdanning på videregående nivå, etterfulgt av to års lærlingtid.

Les også: Så mye lønn får du som lærling.

Tallene ovenfor i denne artikkelen er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og er basert på personer som er faglærte bakere.

I utgangspunktet skal de med fagbrev som bakere få et tillegg på 11 kr ekstra per time sammenlignet med de uten fagbrev.

Hvor kan man jobbe som baker?

Bakere kan jobbe både på bakerier og andre spesialbutikker som baker og selger bakverk, men de kan også jobbe på steder som butikker hvor de baker egne brød (type Meny), eller på større fabrikker hvor det produseres bakverk i større kvanta.

Noen vil ha varierte arbeidsoppgaver hvor de kan bake kreative kaker og bakverk, mens andre jobber nesten som linjearbeider hvor man gjør mer eller mindre samme tingen dagen lang.

Merk også at konditor og baker er to ulike fagbrev, men det er stort overlapp, så det er ofte enkelt å gå over til å bli konditor hvis du allerede er utdannet baker.

Les også:

Legg igjen en kommentar