Lønn som meddommer forklart: Så mye får du i godtgjørelse i 2022

Vanlige folk kan være med på å dømme i straffesaker når de kalles inn som meddommer. Man har i utgangspunktet plikt til å delta på dette, og ettersom man må delta vil man også få en godtgjørelse.

Man får ikke direkte lønn som meddommer, men skal få godtgjørelse som følge av tapt inntekt for å stille opp som meddommer.

Godtgjørelsen for å være meddommer spørs på livssituasjonen din. Uten et fast ansettelsesforhold får man 250 kroner per oppmøtedag. De som får lønn fra arbeidsgiver får ingen godtgjørelse, men om arbeidsgiver ikke betaler for fraværet får du dekt samme beløp som du tapte. Selvstendig næringsdrivende får betalt for tapt inntekt.

Det er altså kun studenter, pensjonister, uføretrygdede eller andre som ikke har en fast jobb som får betalt for å være meddommer, og da får man altså 250 kroner per dag. Det er jo ikke akkurat store summen..

Når man har fast jobb er det nok aller mest vanlig at arbeidsgiver betaler for dagen(e) man er meddommer, men de har også rett til å nekte dette. Hvis de nekter å betale for denne tiden må de gi deg en skriftlig uttalese på dette, og denne kan du vise til retten for å få dekt samme beløp som du skulle hatt i lønn.

For selvstendig næringsdrivende skal man dele årsinntekten sin på 225 (som er antall arbeidsdager i et år) for å finne ut hvor mye man skal få utbetalt i godtgjørelse.

Man kan få dekt utgifter til reise og måltid

I tillegg til selve godtgjørelsen får man også dekt utgifter til reise og mat. Reisen skal foregå på billigst mulig måte, og du må ta med kvitteringer for reisen.

Du kan også ha krav på å få dekket utgifter til måltider hvis reisen er på over 6 timer og er over 15 km lang.

Les også:

En kommentar om “Lønn som meddommer forklart: Så mye får du i godtgjørelse i 2022”

  1. Som varameddommer (og pensjonist) må man jo reservere dagen i tilfelle man blir kontaktet. Får man noen godtgjørelse for nettopp det? Dagen kan jo i utgangspunktet ikke benyttes til andre formål før man ve at man ikke blir kontaktet.

    Svar

Legg igjen en kommentar