Lønn som BPA (brukerstyrt personlig assistent) i 2022 forklart!

Det er mange som trenger en brukerstyrt personlig assistent, bedre kjent som BPA, for å fungere godt i hverdagen. For mange er det å jobbe som BPA en givende jobb hvor man jobber direkte med én eller flere pasienter, men hvor mye lønn kan man forvente når man jobber som BPA?

I 2022 er minstelønna for en BPA 184,38 kroner per time, noe som tilsvarer ca. 30 000 kroner i månedslønn eller 359 500 kroner i årslønn. Man kan derimot regne med nattillegg, overtid og helgetillegg når man jobber som BPA, så den faktiske årslønna til en 100 % BPA ligger typisk på rundt 400 000 kroner i året.

Mange som jobber som BPA vil ha store deler av jobben med helg- eller nattillegg, og da vil man merke deg godt på lønna. For eksempel vil kvelds- og nattillegg være på 68 kroner per time, så over en hel natt med 7 timers arbeid er det jo snakk om 476 kroner ekstra hver natt!

BPA-er jobber ofte privat

Selv om brukere av BPA-er må søke om dette via det offentlige, er de som faktisk jobber som BPA ofte ansatt av private selskaper. Det betyr videre at det er opp til hver enkelt arbeidsgiver å bestemme hvor mye de vil gi i lønn.

Det er likevel en tariffavtale som regulerer lønnen, og det er ikke mulig for arbeidsgiveren å gi deg lavere lønn enn tariffavtalen dersom du er med i en fagforening.

Det betyr at minstelønnen nevnt ovenfor (184,38 kroner per time) vil gjelde for de aller fleste.

Samtidig betyr det også at man med mer erfaring kan ha krav på mer lønn, noe som har ført til at gjennomsnittslønna altså er et godt stykke over den faktiske minstelønna.

Tariffavtalen inkluderer følgende økning i lønn etter erfaring:

  • etter 3 års ansettelse 4%
  • etter 6 års ansettelse 8%
  • etter 9 års ansettelse 12%
  • etter 12 års ansettelse 16%
  • etter 15 års ansettelse 20%

Les også:

Legg igjen en kommentar