Lønn som lærer forklart: Så mye tjener en lærer i 2022

Det er mange som har lyst til å jobbe som lærer, og vurderer å ta utdanningen som krever for å undervise på grunnskolen eller videregående skole. Men hvor god lønn kan man egentlig forvente som lærer?

Minstelønnen for lærere avhenger av utdanningen og stillingen man har, men er i 2022 som følger:

  • 504 700 kroner i året (42 000 kroner i måneden) for adjunkt med tilleggsutdanning.
  • 532 800 kroner i året (44 400 kroner i måneden) for lektor.
  • 550 100 kroner i året (45 850 kroner i måneden) for lektor med tilleggsutdannelse.

Merk at dette kun er minstelønna basert på tariffavtalen for lærere, så den faktiske lønna vil være høyere for alle som har minst ett års ansiennitet.

Lærer på skolen

Det er altså litt vanskelig å si nøyaktig hvor mye en «lærer» tjener, siden lærer faktisk er flere ulike stillinger. De aller fleste som jobber som lærere på ungdomsskoler eller videregående skole vil derimot ha en årslønn på mellom 500 000 og 700 000 kroner i året.

Som med alle offentlige jobber vil man få ansiennitet etter hvert som man har jobbet i stillingen. Denne sørger for at man får opp i lønn etter hvert som man har mer arbeidserfaring, og allerede etter 2 års ansiennitet kan man forvente å få lønnshopp på rundt 10 000 kroner ekstra i året.

Lærer har følgende garantilønn / minstelønn etter ansiennitet:

Adjunkt med tilleggLektorLektor med tillegg
0 år504 700 kr532 800 kr550 100 kr
2 år514 700 kr542 600 kr560 500 kr
4 år519 700 kr548 300 kr566 200 kr
6 år524 800 kr553 800 kr571 700 kr
8 år 537 200 kr559 000 kr579 700 kr
10 år556 900 kr590 20 kr608 900 kr
16 år597 400 kr646 100 kr674 900 kr

På tabellen ovenfor ser du hvordan lønnen øker etter hvert som læreren har mer ansiennitet. Dette er altså minstelønn / garantilønn, så i praksis er det mulig at lærerne også tjener mer enn dette hvis de har en god avtale med arbeidsgiveren sin.

Les også:

Legg igjen en kommentar