Lønn som toller forklart: Så mye tjener tollere i 2022

Tollere jobber med å passe på at alle varer som kommer inn eller går ut av landet er klassifisert riktig, og jobber både med å kontrollere passasjerer så vel som kjøretøy som lastebiler og stor skip.

For å bli toller må man ha utdanning via å ta en aspirantstilling, og etter utdanningen på 2,5 år har man 22 måneders plikttjeneste. Men hvor mye tjener egentlig tollere når de er ferdig utdannet?

Selve minstelønna for en ferdig utdannet toller er på omtrent 372 000 kroner i året, men i praksis får de som regel utbetalt omtrent 500 000 kroner i året. Grunnen til dette er at tollere ofte må regne med å jobbe i helger, på kvelder og andre tider som gir ekstra tillegg til lønna, så den totale årslønna blir stort sett mye høyere enn de 372 000 kronene.

Gjennomsnittslønna til tollere ligger altså på omtrent 502 000 kroner i året når alt av overtid og tillegg er tatt med i beregningen, så det er en ganske ålreit lønn for 2,5 år med utdanning. Aspirantstillingen betyr også at du får utdanningen mens du jobber, så tollere er en av få yrker hvor man får betalt mens man utdanner seg. Da er lønna på bare 304 000 kroner i året før alt av tillegg, så det er en ganske god lønn med tanke på at du også får utdanning samtidig.

Les også: Lønn for polititjenestemenn forklart.

Tollere jobber stort sett i turnusstillinger som betyr mye jobb etterfulgt av fritid, og ofte blir det lange dager med tillegg i lønna. Det finnes knapt vanlige 100 % stillinger fra 8 – 16, så du må være klar for å jobbe på delvis ubekvemme arbeidstider hvis du drømmer om å jobbe som toller.

Det som er viktig å merke seg med lønnen hos tollere er at så godt som alle tollere jobber for Tolletaten, for det er jo egentlig ikke noe behov for tollere verken på det private markedet eller andre steder i samfunnet. Man har dermed ikke store mulighetene for å skifte arbeidsgiver for å gå opp i lønn, men er heller stort sett bundet til tariffavtaler.

Les også:

Legg igjen en kommentar