Lønn som vekter forklart: Så mye tjener vektere i 2022

Vekter er for mange en god deltidsjobb som kan la deg jobbe på kvelder og i helger, og dermed få inn litt ekstra penger. For andre er det en helt super fulltidsjobb hvor man jobber på steder som kjøpesentere, på hoteller eller andre steder hvor de har behov for en vekter på vakt hele tiden. Men hvor god lønn får man egentlig som en vekter her i Norge?

De fleste vektere som er fagorganisert får lønn etter tariffavtale, som per 2020 er på 179,67 kroner per time. Vektere med fagbrev får dessuten et tillegg på 9,50 kroner per time. Dette er altså grunnlønna, men i praksis ender man ofte opp med høyere lønn på grunn av tillegg for nattarbeid, helgearbeid eller risikotillegg.

For å jobbe som vekter må man ha et gjennomført kurs som kan tas på fire uker med fulltidsutdanning. Det er også mulig å ta fagbrev innenfor sikkerhetsfaget for å jobbe som vekter, og da har man altså krav på nesten 10 kroner mer for hver time man jobber.

Les mer: Hvordan bli vekter.

Hva er en vanlig årslønn for en vekter?

En årslønn for en vekter kan typisk ligge på rundt 425 000 kroner i året når alt av tillegg og ekstra lønn er tatt med. Dette gjelder for en typisk 100 % stilling, men det er store variasjoner basert på ansiennitet og tillegg. Det betyr at de som jobber på kjøpesenter på vanlige arbeidstider vil ha litt lavere enn dette, mens de som tar mye helge- og nattevakter har en høyere årslønn til sammen.

Vanlige vektere som jobber 100 % stilling uten tillegg kan derfor ha en årslønn som er nærmere 350 000 kroner, mens de som jobber med mye tillegg fort kan få over 500 000 kroner i året. Her kan man altså få veldig mye ekstra ved å ha tilleggene, så det er jo noe å vurdere når man skal jobbe som vekter.

Og som med alle andre bransjer er det jo opp til hver enkelt hvilken lønn man får. Noen er fagorganiserte og får tarifflønn, mens andre må forhandle frem sin egen lønn. Her er det altså opp til hver enkelt hvilken lønn de ender opp med å få når de jobber som vekter.

Tallene er basert på tariffavtale for vektere, og Statistisk sentralbyrå sine tall for vekterlønninger i februar 2022. Tallene kan og vil endre seg med årene.

Les også:

Legg igjen en kommentar