Hvordan få NAV til å betale for kurs for deg

Det er mange gode kurs der ute som kan øke kompetansen sin, og i beste fall også gi deg store sjanser for å få en jobb. Kurs kan derimot koste mye penger, noe man ikke nødvendigvis har hvis man mottar støtte fra NAV, så er det mulig å få NAV til å betale for kurs for deg?

I teorien er det mulig å søke til NAV om å få støtte til kurs som kan øke kompetansen i feltet ditt, og gi deg bedre sjanser for å få jobb. Det er en individuell vurdering, og må avklares via din lokale NAV-kontakt. Det er også i utgangspunktet krav om at opplæringstiltaket skal være relevant og relativt billig.

Med litt flaks kan man få dekt mange ulike kurs av NAV, og det er eksempler på personer som for eksempel har fått dekket vekterkurs som gir deg autorisasjon til å jobbe som vekter. Samtidig er det eksempler på personer som har fått avslag på dette, så det avhenger av både deg som søker om kurset, og hvorvidt det regnes som fornuftig bruk av tid og penger.

Merk at vi kun har fått denne informasjonen fra personer, og har ingen offisiell kilde på om det stemmer, og hva begrunnelsen for å vedta eller avslå kurset var.

Kan man beholde dagpenger mens man deltar på kurs?

Det er mulig å søke om å beholde dagpenger når du går på et kompetansehevende kurs i regi av NAV, men igjen er det snakk om individuelle vurderinger og vedtak.

Hva slags kompetansehevende kurs kan man ta?

I utgangspunktet skal det være snakk om kurs som hever kompetansen din innen et fagfelt du allerede driver med. Det betyr at dersom du driver med programmering så kan det være aktuelt å søke om å få NAV til å dekke kurs for sertifisering innenfor et visst område, men at de neppe har lyst til å betale for at du skal ta vekterkurs.

Kurset skal øke sjansene sine for å få jobb etter at kurset er avsluttet.

Les også:

Legg igjen en kommentar