Hvordan rapportere om dårlig smittevern

Alle bedrifter, skoler og andre aktører som driver steder hvor mennesker samles skal ha gode smitteverntiltak som følger myndighetenes råd for pandemien. Disse oppdateres jevnlig, så det kan være vanskelig å alltid holde seg oppdatert, men som ansvarlig for en bedrift eller annen institusjon er dette noe man bare må gjøre.

Det er dessverre en del steder som ikke tar smitteverntiltakene like seriøst. Noen butikker ser ut til å droppe et blant de ansatte, mens noen skoler ikke ser ut til å bry seg med å opprettholde 1-metersregelen. Men hvor kan man egentlig rapportere inn aktører som har for dårlig smitteverntiltak?

Smittevernreglene er hjemlet i covid-19-forskriften, noe som betyr at det er ulovlig å bryte den. Loven om at virksomheter må drive forsvarlig smitteverntiltak er i §12b. Det betyr videre at det er Politiet sin oppgave å håndheve loven og straffe aktører som ikke følger den. Dersom du opplever at en institusjon bryter smitteverntiltakene er derfor rette aktør for å melde fra til Politiet.

Man kan kontakte Politiet for å tipse om brudd på smitteverntiltakene på telefon 02800 eller via denne nettsiden.

Man kan også tipse kommunen for å legge press på aktørene

Det er ikke alltid nødvendig å gå rett til Politiet for å tipse om at aktører ikke har godt nok smitteverntiltak. Noen ganger kan det være fornuftig å ta kontakt med kommunen eller kommuneoverlegen for å si ifra. Disse kan ikke bøtelegge eller tvinge aktøren til å forbedre smitteverntiltakene på samme måte som Politiet, men de kan være med på å opprette en god dialog og oppfordre til forbedring.

Du kan tipse om dårlig smittevern på arbeidsplasser til Arbeidstilsynet

Dersom du jobber på en arbeidsplass og føler at ledelsen ikke tar smittevern på alvor kan du klage inn bedriften til Arbeidstilsynet via denne nettsiden. Da kan de hjelpe deg med å forbedre smitteverntiltakene i bedriften, men har igjen ikke helt samme mandat som Politiet. Ved akutte eller alvorlige brudd skal Politiet kontaktes.

Les også:

Legg igjen en kommentar