Hvordan resirkulere telys

Dersom du brenner mye telys vil disse tomme metalltingene fort hope seg opp. Disse skal ikke kastes i restavfallet, så hvordan skal man egentlig gå frem for å resirkulere brukte telys?

Det er dessverre litt vanskelig å sortere brukte telys riktig, men ideelt sett skal du gjøre følgende:

  1. Fjerne all stearin (dette er ikke spesielt enkelt).
  2. Kaste stearinen i restavfallet.
  3. Skille selve telyskoppen fra den lille vektholderen ved å trykke på undersiden av telysholderen.
  4. Sorter både telysholder og vektholder som metall.

Om du gjør dette blir stearinen kastet riktig, og både aluminiumen fra telysholderen og vektholderen sorteres riktig og kan gjenvinnes. Disse kan gjenvinnes med en grad på nesten 100 %, så det er verdt å ta seg bryet med å skille alt fra hverandre hvis du er opptatt av miljøet.

Telys som brenner
Det er koselig med telys, men hvor skal man gjøre av avfallet?

Grunnen til at du må skille telysholder fra vektholderen er at disse er to ulike metaller, og vil derfor skilles fra hverandre under gjenvinningsprosessen på avfallsmottaket. Men om de ikke er fysisk tatt fra hverandre klarer ikke magnetene å skille metallet fra hverandre, og da kan de ikke gjenvinnes.

Noen typer telysholdere er også laget av plast. Disse skal skilles fra stearinen (som skal i restavfallet), mens selve plasttelysholderen kastes i plastavfallet.

Og til slutt en liten funfact: Hvis alle sorterer telysene sine riktig og husker å skille vekten fra telysholderen hadde dette gitt oss metall nok til å lage 30 000 nye sykler hvert eneste år!

Les også:

Legg igjen en kommentar