Hvordan sende nabovarsel

Alle som skal bygge noe som er søknadspliktig på boligen sin er også pliktet til å sende et nabovarsel til naboene sine. Dette er for å la de komme med anledning til å gi tilbakemelding eller innspill på planene før de settes i gang.

Alle tiltak som er søknadspliktige skal sende et godkjent nabovarsel. Utgangspunktet er at alle aktører som blir berørt av vedtaket skal varslet. I praksis betyr det at de nærmeste naboene som for eksempel må se boligen din, som deler eiendomsgrense med deg, eller er på andre siden av veien må varsles.

Det er i praksis noen få ulike måter å sende et nabovarsel på. Du kan enten fysisk levere nabovarselet til naboene dine, og få dem til å signere «kvitteringsskjema 5156«. Alternativt kan du sende nabovarsel digitalt over Altinn. Begge løsningene er gode, og gir dokumentasjon på at naboene faktisk har mottatt varselet.

Den tredje måten å sende et nabovarsel på er ved å sende en e-post til alle naboene. Her kan du sende forklaringer, plantegninger og alt du trenger som vedlegg. Om du gjør dette må du også be naboene om å svare på e-posten med en bekreftelse på at de har mottatt nabovarselet.

Det holder ikke å legge et nabovarsel i postkassen og satse på at det blir mottatt. Da kan naboen i praksis klare å unngå å se det, noe de har krav på.

Det du derimot kan gjøre hvis du vil sende brev er å sende det som rekommandert brev. Da må mottaker signere på at de har mottatt brevet, og da har du altså signaturen som kreves om at de har fått nabovarselet.

Du som sender nabovarsel må kunne dokumentere til kommunen at alle naboer har mottatt varselet, så disse signaturene er veldig viktige. Dersom en nabo rett og slett nekter å signere nabovarselet kan kommunen gi dispensasjon fra denne personens signatur.

Dette må nabovarselet inneholde

Et nabovarsel må inneholde en godt detaljert beskrivelse av tiltaket du skal gjennomføre, inkludert plantegninger og kart. I utgangspunktet skal nabovarselet inneholde så godt som all informasjonen du selv har laget når du planla tiltaket. En kopi av søknader og eventuelle dispensasjoner må også legges ved.

De fleste som sender nabovarsel bruker enkelt nok skjema 5154. Dette er et standardisert skjema for nabovarsel hvor du enkelt nok fyller ut skjemaet, legger ved vedleggene, og sender det til naboene.

Vær åpen med naboene, så er det større sjanse for at det går uten innsigelser

Det er større sjanse for at naboer klager på tiltaket dersom de føler det er manglende eller at de har fått for lite informasjon. Om nabovarselet derimot belyser tiltaket og dets konsekvenser godt og tydelig vil naboene enklere kunne vurdere alle sider av saken for seg selv.

I motsetning ser man ofte at naboer sender inn merknader eller innsigelser hvis de ikke har forstått alt innholdet i nabovarselet.

Vi anbefaler å ta en god og ordentlig samtale med naboene mens du forklarer og viser hvordan tiltaket kommer til å bli. God kommunikasjon vil gjøre det enklere for naboer å finne seg i tiltaket.

Les også:

Legg igjen en kommentar