Hvordan si opp en leiekontrakt som leietaker

Når man leier en bolig eller leilighet er det før eller siden tid for å si opp leieforholdet. Selv om det for huseier kan være veldig vanskelig å si opp en leietaker, er det for leietakere derimot superenkelt å si opp leieforholdet sitt.

I denne artikkelen ser vi altså på hva leietakeren skal gjøre for å si opp boligen. Om du derimot eier en bolig som du leier ut er det helt andre regler for hva som må til for å si opp leieforholdet, så du kan se bort fra denne artikkelen.

Om du derimot betaler en månedlig sum for å leie en bolig eller leilighet trenger du bare å følge oppskriften nedenfor for å si opp boligen din.

For å si opp en leiekontrakt trenger man rett og slett kun å si ifra om at du ønsker å si opp. Både SMS, e-post, brev og til og med muntlig oppsigelse er godkjent. Det kan likevel være lurt å velge for eksempel SMS eller e-post slik at du har bevis for når oppsigelsen ble sendt. Oppsigelsen gjelder fra den 1. neste måned, og leiekontrakten regulerer oppsigelsestiden. Du trenger ikke å oppgi noen grunn.

Det er heller ingen formelle krav angående hva en oppsigelse skal inneholde, men det er likevel noen punkter som bør være med. Navn og dato må selvsagt være med for at det skal være et gyldig dokument. Deretter er det bare å skrive at du ønsker å si opp boligen.

Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan en oppsigelse av et leieforhold for bolig eller leilighet kan være.

Eksempel på oppsigelse av leiekontrakt

«Hei

Jeg, Navn Navnesen, ønsker å si opp leieforholdet for Adresseveien 11.

I henhold til leiekontrakt er oppsigelsestiden på X måneder, slik at boligen er ferdig utflyttet innen 01.01.01.

Mvh

Navn Navnesen

(Dato)

(Eventuelt signatur).»

Spørsmål og svar om å si opp leiekontrakt som leietaker

Når gjelder oppsigelsen av leieforholdet fra?

Når man sier opp et leieforhold for bolig eller leilighet begynner oppsigelsestiden å løpe fra den 1. i neste måned. Så dersom du sier opp 2. januar begynner ikke oppsigelsestiden før 2. februar, så man i praksis får én måned lenger oppsigelsestid.

Kan man si opp boligen muntlig?

I teorien er det ingenting i veien med å si opp leieavtalen muntlig. Så du kan godt gjøre det. Problemet er bare dersom det skjer misforståelser eller blir konflikter, for da er det bare ord-mot-ord. En god løsning kan være å si opp muntlig, for så å sende en bekreftelse på e-post eller SMS med detaljer for datoen man sa opp og sånt.

Må man ha en god grunn for å si opp leieboligen?

Man trenger ikke verken å ha eller fortelle om grunnen til at man sier opp leieforholdet som en leietaker. Du kan rett og slett bare fortelle at du vil si opp avtalen uten noen som helst grunn.

Hvor lang oppsigelsestid er det?

Selve oppsigelsestiden er regulert i leiekontrakten, så du må lese denne for å få svar på hva som gjelder for oppsigelsestiden din. Hvis den ikke er nevnt i kontrakten er det 3 måneders oppsigelsestid som gjelder. For øvrig er 3 måneders oppsigelsestid ganske standard for folk som leier ut.

Når får man igjen depositumet?

Som regel får man igjen depositumet ganske kort tid etter at selve leieforholdet av opphørt. Ved tvister eller uenigheter kan det ta lengre tid.

Kan man korte ned oppsigelsestiden?

I utgangspunktet kan man korte ned oppsigelsestiden hvis du klarer å bli enig med utleier om dette. Det krever at dere begge er enige i det før å endre vilkårene for oppsigelsestiden. I virkeligheten praktiseres dette ofte dersom utleier finner en ny leietaker før oppsigelsestiden er ute, og dere begge ønsker å korte den ned.

Kan man flytte ut av leiligheten eller boligen før oppsigelsestiden?

Man er ikke pliktig til å bo i boligen eller leiligheten man leier ut oppsigelsestiden, men man må selvsagt betale som avtalt. Huseier har ikke krav til å bruke boligen eller leie den ut til andre selv om du ikke bor der, med mindre dere avtaler noe annet.

Kan man si opp leie av bolig over SMS?

Det er helt lovlig å si opp leieholdet over SMS.

Kan man si opp leieavtalen over e-post?

Å si opp leie av bolig eller leilighet over e-post regnes som gyldig, og gir dessuten et bevis for når du sendte oppsigelsen, så det er både gyldig og en god løsning.

Les også:

Legg igjen en kommentar