Hvordan søke om utsatt skolestart

Dersom du har ønske om at barnet ditt skal gå et ekstra år i barnehagen og få utsatt skolestart må du søke til kommunen om dette. De kan sende en sakkyndig fra PP-tjenesten til å vurdere om det er riktig å gi barnet utsatt skolestart, men for å få til dette må man få sendt av gårde en søknad om utsatt skolestart først.

Det er dessverre ikke så veldig enkelt å forstå nøyaktig hvordan man søker om utsatt skolestart, hva søknaden må inneholde, og hvor den skal sendes ettersom det er litt ulike prosedyrer i ulike kommuner. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du får søkt om å utsette skolestarten for barnet ditt.

For å søke om utsatt skolestart for barnet ditt må du i utgangspunktet sende en søknad til den administrasjonen som har ansvaret for barneskolene i kommunen, typisk kaldt «oppvekstadminstrasjonen», «oppvekstkontoret» eller lignende. Der må du fylle ut personalia, en begrunnelse for ønsket om utsatt skolestart, og den må signeres av begge foresatte.

For å finne riktig adresse må du enkelt nok gå inn på nettsidene til kommunen din. Noen kommuner har egen postboks for alle henvendelser, mens andre har en egen postboks til oppvekstskontoret eller hva nå de kaller denne enheten i denne kommunen.

Det er vanlig at fristene for å søke utsatt skolestart er mellom 1. desember året før skolestart og 1. februar samme året som barnet egentlig skal begynne på skolen. Også her kan kommunene velge når fristen skal settes.

Når søknaden er mottatt skal oppvekstkontoret sende en søknad om sakkyndig vurdering av PP-tjenesten (også kalt PPT). Det er til syvende og sist den sakkyndige vurderingen som avgjør om oppvekstkontoret vil innvilge søknaden om utsatt skolestart eller ikke.

Sørg for å følge med på hva kommunen din mener

Siden hver ulike kommune har ulike regler og rutiner for hva som skal til for å søke om utsatt skolestart er det alltid viktig å lese seg opp på hva som gjelder for akkurat din kommune.

I noen kommuner har de litt ulike fremgangsmåter sammenlignet med hva som er vanlig, så ta en sjekk på nettsidene til kommunen din før du fyller ut søknaden. Noen kommuner har for eksempel egne skjemaer som må fylles ut, mens andre krever at man går via barnehagen.

Grunner til å ville søke om utsatt skolestart

Det er mange grunner til å ville søke om utsatt skolestart, men aller vanligst er det nok å søke om dette fordi barnet ikke er modent nok til å begynne på skolen.

Du trenger ikke nødvendigvis å ha noen god grunn for å søke foruten at du ønsker det, for det er jo til syvende og sist en sakkyndig som skal vurdere hva som er det beste for barnet.

Den sakkyndige vurderingen vil ta hensyn både til hva som er best for barnet med tanke på utvikling, men også hva som er det beste for barnet med tanke på det sosiale. For det sosiale er jo en stor del av det som er med på å gjøre at barnet har det bra.

Les også:

Legg igjen en kommentar