Hva spiser kongeørna? Forklart

Kongeørn er den nest største fuglen vi har i Norge, og som andre ørner er den et ekte rovdyr som spiser andre dyr. Med det enorme vingespennet på omtrent to meter kan de fly lange distanser, og derfor finner vi også kongeørn i store deler av verden.

I Norge spiser kongeørn aller mest av andre fugler som hønsefugler, ender og rype, samt småvilt som rev og hare. Den kan også ta kalver av større dyr som rådyr, reinsdyr eller hjort, og er dessuten veldig glad i å stjele mat fra andre rovdyr som har felt et dyr.

Kongeørn portrett

Kongeørnen er nemlig en god åtseleter som gjerne tar rester fra alt mulig den kommer over, og om den finner et dødt dyr vil den spise på det til det bare er bein igjen. Sau og andre dyr som dør av naturlige årsaker i fjellheimen er derfor et fint festmåltid for kongeørna.

Nøyaktig hva kongeørna spiser vil selvsagt variere stort ut ifra hvor i Norge og verden den holder til. Kongeørn finnes nemlig ikke bare i Norge, men store deler av Europa, og i enorme deler av Asia. Om ikke det var nok fines den også i mesteparten av Nord-Amerika. Åpenbart så vil det foretrukne byttedyret variere fra hvor i verden den befinner seg, men jevnt over foretrekker den fugler, småvil0t og kadavre der det er tilgjengelig.

Kan kongeørn drepe sau?

Kongeørn er ikke spesielt flinke til å jakte på fullvoksne og friske sauer som er på utmarksbeite i fjellet, men de kan fint klare å ta små lam eller sauer som er syke, svake eller skadet.

Det er derfor en del konflikt mellom bønder og kongeørn, for det er noen bønder som mener at de har betydelig tap av beitedyr til kongeørn. I hvor stor grad dette stemmer er nesten umulig å vite, for kongeørnen tar ofte med seg byttet vekk fra der hvor det jaktet på det, så man kan ikke enkelt sjekke hva som var grunnen til at sauen forsvant, eller om sauen var død før kongeørnen tok den.

Et lite lam
Et lam er et enkelt bytte for en kongeørn

Mye av det samme gjelder for reinsdyr. Kongeørn har ikke mulighet til å ta voksne reinsdyr, men de kan tidvis klare å få tak i små kalver. Igjen er det umulig å vite hvor stort omfanget er.

Les også:

Legg igjen en kommentar