Hva spiser reinsdyr? Forklart

I Norge har vi både tamrein og ville reinsdyr, fordelt på store deler av landet. De lever på fjellet, noe som betyr at det er vanskelig å komme seg gjennom vinteren, men hva er det egentlig reinsdyr spiser for noe?

Reinsdyr

Den nøyaktige dietten til et reinsdyr varierer helt enormt gjennom årstidene. På våren er reinsdyret på flyttefot fra vinterbeitet til sommerbeitet, og simlene (hunnreinsdyr) trenger veldig mye mat for å produsere melk til kalvene sine. I denne perioden trekker gjerne reinsdyr langt ned fra fjellet for å finne områder hvor snøen har smeltet, og det er mulig å finne noen knopper de kan spise.

Når sommeren kommer og reinsdyrene har kommet frem til sommerbeitet sitt vil de spise mye mat for å gjøre seg feite til den kommende vinteren. På sommeren er det viktig med energirikt fôr, og for reinsdyr betyr dette urter, gress og lyng som har mye karbohydrater og proteiner.

På sommeren beiter reinsdyret på planter dagen lang, og velger de mest næringsrike plantene om den har mulighet.

Høstbeitet til reinen består av områdene mellom sommer- og veinterbeitet, og her spiser de typisk sopp, urter og gress. De prøver å få i seg så mye mat de klarer før frosten og snøen stopper tilgangen for året.

På vinteren spiser reinsdyr lav. Da har de allerede bygd opp et solid fettlag fra sommerbeitet, men trenger litt mat for å komme seg gjennom vinteren. Da bruker de klovene sine for å grave ned i snøen etter lav, og beiter på mange ulike typer lav. Om de kommer over lyng, kvister eller andre planter som stikker opp av snøen vil de gjerne spise dette også.

Les også:

Legg igjen en kommentar