Hvordan starte en forening

En forening er en fin måte å samle et miljø på, og hvis dere ønsker å ha en fullverdig forening for det dere driver med det er ikke så veldig vanskelig å få til. Alle kan lage en forening, og det er ikke noen spesifikke krav til hva foreningen må drive med, selv om det er noen krav dere må oppfylle for å kunne registrere foreningen.

For å starte en forening trenger man et stiftelsesdokument som stiftes i fellesskap på et møte. I tillegg må man ha minst to stiftere, typisk leder og nestleder. Med dette på plass er det bare å fylle ut det digitale skjemaet «Registrere nye og endre eksisterende virksomheter» på nettsidene til Altinn.

Skjemaet man fyller ut er veldig enkelt, men det krever at man har fødselsnummeret til alle som skal sitte i styret. Man trenger i utgangspunktet kun to personer til dette når man oppretter foreningen, men noen foreninger ønsker jo å ha flere medlemmer i styret fra første stund.

I løpet av skjemaet må du også laste opp en protokoll fra årsmøte eller stiftelsesmøte. Dette dokumentet må inneholde informasjon om hvem som ble valgt til ulike roller i foreningen, og eventuelt hvordan disse rolle ble avgjort.

Hvor mye koster det å registrere en forening?

Det er helt gratis å registrere en forening i Enhetsregisteret, men om dere skal drive næringsvirksomhet (for eksempel produsere og selge noe) fra foreningen må man også registrere foreningen registreres i Foretaksregisteret. En registrering i Foretaksregisteret koster 2 250 kroner, men kan også gjøres i ettertid, så du kan fint opprette foreningen først, og ta dette etter hvert.

Slik kommer du i gang med foreningen

Nå har vi sett på det praktiske rundt hvordan man offisielt starter en forening, men arbeidet er jo langt fra slutt. Det er mye mer man bør ha på plass når man skal starte en forening, og noe av det første du og dere andre i styret må gjøre er ting som:

  • Opprette en bankkonto for foreningen. Alle foreninger trenger en bankkonto hvor man kan få inn penger fra betalende medlemmer, og eventuelt bruke for å betale regninger med.
  • Lage et system for medlemmer. Det kan være overraskende komplisert å ha kontroll over hvem som er medlem, ha oversikt over kontaktinformasjonen deres, og ha full kontroll over hvem som faktisk betaler for medlemskapet. Det finnes heldigvis løsninger som gjør det enklere, men det er viktig å lage et godt system tidlig!
  • Lage et system for å kommunisere med medlemmer. I starten er dere kanskje få nok medlemmer til at du kan sende en SMS til hver enkelt person, men om dere plutselig vokser til å være flere hundre medlemmer er ikke lenger dette mulig. Så planlegg et system som lar dere enkelt kommunisere med alle medlemmene.
  • Få kontroll over hva dere ønsker å få gjennomført i løpet av det første året som en ny forening. De fleste foreninger har arrangementer av ulike slag, og dette er jo selvsagt noe dere må ha kontroll over når foreningen starter opp. Styret kan organisere dette selv, og dere bør ha en omtrentlig plan for hele året frem til neste årsmøte.
  • Planlegge det første årsmøtet. Alle foreninger trenger et årlig årsmøte for å vedta hva som er planen videre, hvor alle medlemmer får mulighet til å være med på å påvirke fremtiden til foreningen. Det er en del formelle krav som må på plass for å organisere årsmøtet, så også dette må planlegges i god tid i forveien.

Les også:

Legg igjen en kommentar