Hvordan melde fra om omsorgsdager

Omsorgsdager er et system som benyttes når man har barn som er syke og må være hjemme fra barnehagen eller skolen. Det varierer hvor mange omsorsdsdager hver forelder har, men de fleste har ti stykker i løpet av et kalenderår. I denne perioden kan man melde fra om omsorgsdager for å være hjemme med sykt … Les mer