Disse slangene er lov i Norge

I 2017 ble den såkalte positivlista for reptiler innført i Norge. Denne tok utgangspunkt i at det er lov å holde et lite antall reptiler i fangenskap, men kun de artene som hadde fått en plass på listen. Når positivlisten ble utarbeidet tok den utgangspunkt i både hvilke arter som var populære, men også hvilke … Les mer