Hvordan utdanne seg til toller

Tollere jobber med å forhindre at ulovlige gjenstander, mennesker, mat og varer kommer inn i Norge, og jobber både fysiske ute ved grensene så vel som på andre lokaler hvor man sjekker pakker og brev. Det er en spennende og variert hverdag for en toller, og dersom du ønsker å være med på å skape … Les mer