Hvordan taue bort parkert bil privat

Det er mange som sliter med biler som plutselig har parkert på privat grunn uten å få lov til det. Kanskje har man en fin tomt i nærheten av en populær tursti, eller bare i et område som mangler parkeringsplasser? For deg som eier av grunnen kan det uansett være skikkelig problematisk, så hvordan kan man få tauet vekk biler som har parkert ulovlig på privat grunn?

I praksis er det vanskelig vanskelig å få tauet bort ulovlig parkerte biler på privat grunn lovlig. Det er i utgangspunktet kun politiet som har lov til å vedta borttauing av bil, så man må ta kontakt med politiet for å få hjelp til dette. Dessverre vil politiet veldig ofte nedprioritere denne typen oppdrag.

Det er altså kun politiet som har myndighet til å kreve borttauing av biler som er ulovlig parkert på privat grunn. Hvis de vedtar at bilen kan taues bort må man så kontakte for eksempel Falck eller Viking for å faktisk få fjernet bilen.

Det er mange krav som må oppfylles før bilen kan taues vekk

For å få lov fra politiet til å taue vekk den ulovlig parkerte bilen er det en del krav som må oppfylles. Disse er hjemlet i vegtrafikkloven §37, og krever følgende:

  • Motorvognen er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov.
  • Motorvognen er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg
  • Motorvognen er er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.

For de fleste er det tredje leddet relevant. Denne er heldigvis oppfylt for de aller fleste.

Videre må man også fylle kravene i parkeringsforskriften § 42, hvor kravene er litt mer krevende:

  • Motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene for parkering i eller i medhold av denne forskriften.
  • Fører/eier av motorvognen er forsøkt varslet og ved kontakt gitt rimelig frist for selv å fjerne motorvognen
  • Det klart fremgår av skilt eller annet hvor føreren kan innhente opplysninger om fjerningen.

Du må med andre ord alltid ta kontakt med føreren av bilen for å be dem flytte bilen før du kontakter politiet. Her kan du lese mer om å finne hvem som eier en bil basert på registreringsskiltet til bilen.

Om politiet gidder å la deg fjerne bilen må du også da kunne gi opplysninger til eier om hvordan de kan få tak i bilen sin igjen, da enten med skilt eller ved å ta direkte kontakt med dem med det samme når bilen er fjernet.

Det er med andre ord ganske stress å skulle få tauet vekk en bil som står ulovlig parkert, men det er mulig hvis man gidder å gjøre det på riktig måte.

Les også:

Legg igjen en kommentar