Hvordan tjene penger på korrekturlesning

Har du et skarpt øye for skrivefeil, dårlig setningsoppbygging eller feil i språket? Kanskje har du det som skal til for å tjene penger på korrekturlesning!

Det er tusenvis av mennesker som lever av å produsere tekster, og både forfattere, artikkelforfattere, nettstedeiere, journalister, skoleelever og andre trenger egne korrekturlesere. Det er alltid enklere å oppdage andre sine skrivefeil enn sine egne, så alle seriøse aktører bruker en ekstern korrekturleser for å sjekke over tekster.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan tjene penger på korrekturlesning. Vi skal ikke fokusere på hvordan man kan få fast stiling som korrekturleser, men heller hvordan man kan tjene ekstra penger ved å drive korrekturlesning på si.

Hvem kan bli korrekturlesere?

For å drive med korrekturlesning bør du ha et høyt språklig nivå, være flink til å jobbe selvstendig, være i stand til å kunne komme med gode alternative forslag, og ikke minst være flink til å jobbe effektivt.

Dersom du selv liker å skrive kan dette være en fin ekstrajobb!

En korrekturleser skal ikke bare sjekke etter skrivefeil, men også kunne drive fakturasjekk, se etter dårlig språk, dårlig flyt i teksten, og eventuelt vurdere om hvor godt SEO-potensial teksten har (avhengig av om dette er noe du tilbyr eller ikke).

Slik kommer du i gang med korrekturlesning

Å ha korrekturlesning som ekstrajobb innebærer for de fleste at man gjør private avtaler med firmaer hvor man leser over tekster de sender deg. Noen jobber mot bedriftsmarkedet hvor de går gjennom tekster som skal publiseres i media, på nettsider, i sosiale medier eller trykkes. Andre jobber med forfattere eller andre som produserer lengre tekster.

Typisk får man betale per ord, per side eller per time. Dette må du selv bestemme når du skal avgjøre hvor mye du skal ta betalt.

For mange er kanskje steget med å skaffe kunder det største problemet. Å skaffe kunder til en ekstrajobb som freelance er alltid utfordrende, og her må man være beredt på å bruke mye tid. Sørg for å lage gode kontrakter med de klientene du får, og spør gjerne om det er mulig å bruke de som referanse i fremtiden. Da kan du vise frem disse tekstene når du skal prøve å skaffe flere kunder.

Noen gode steder å skaffe seg kunder på er ved å legge ut annonse på Finn.no, sende e-post til aktuelle firmaer, og lage en nettside med oversikt over tjenester og priser.

Selve fremgangsmåten for å lese korrektur er litt forskjell hos hver enkelt. Noen liker å mekanisk gå gjennom teksten setning for setning. Andre foretrekker å lese gjennom alt først uten noen større merknader, og heller gå inn i detalj på andre gjennomgang. Her må du nesten prøve deg litt frem. Som med alt annet finner man sin egen måte å jobbe på, og over tid blir man jo flinkere og mer effektiv.

Hvor mye penger kan man tjene som korrekturleser?

Når du selv sender faktura for arbeidet ditt, og selv inngår avtaler med firmaer du skal korrekturlese for, har du også den fordelen at du selv bestemmer hvilken pris du skal ligge på. Det er derfor ingen gode svar på hvor mye penger du kan tjene som korrekturleser, men en effektiv og flink korrekturleser kan tjene gode summer på dette om de klarer å skaffe seg nok kunder.

For de fleste blir nok mangel på nok kunder det største problemet, for det er jevnt over flere leverandører av korrektur enn det er kunder som trenger det. Så du kommer nok ikke til å svømme i kunder de første årene, og må bruke lang tid på å opparbeide deg gode samarbeid med kunder du klarer å overtale til å prøve tjenestene dine.

Les også:

Legg igjen en kommentar