Finnes det vaskebjørn i Norge? Forklart

De fleste av oss har et forhold til vaskebjørner fra media, for i USA er disse rovdyrene veldig vanlige. De er jo søte med bandittmasken sin, men hvordan er det egentlig med vaskebjørner her i Norge?

I utgangspunktet har vi ikke vaskebjørn i Norge. Det har likevel vært et par anledninger hvor de har dukket opp i norsk natur, og biologer og naturvernorganisasjoner frykter at de skal klare å få fotfeste i Norge. Siste observasjon av vaskebjørn i Norge var like utenfor Arendal i 2011, så det er lite sannsynlig at det fortsatt er vaskebjørn her.

Vaskebjørn
Vaskebjørn

Litt av problemet med vaskebjørn er at de trolig helt fint kan overleve i norsk natur, så på samme måte som med villsvin frykter mange at de skal klare å spre seg og overleve i norsk natur om de først finner veien hit. Det finnes bestander av vaskebjørn så nært som i Tyskland.

I utgangspunktet hører vaskebjørner kun til i Amerika, men den har siden spredd seg til Europa, Japan og Georgia. De klarer seg fint i de fleste naturtyper, og kan gjøre store skader på lokalt dyreliv, fugleliv og planteliv om det blir mange nok av dem.

I Europa finner vi mest vaskebjørn i Tyskland, men det er også store bestander i både Danmark og Frankrike. De har blitt observert i både Norge og Sverige med jevne mellomrom, men det er altså snart 10 år siden sist vi hadde de i Norge. Det har vært en del såkalte observasjoner av vaskebjørn de siste årene, men det er ingen som vet om disse er ekte vaskebjørner eller ikke, for de har ikke blitt skikkelig dokumentert.

Vaskebjørn kan forveksles med mårhund

Et dyr vi faktisk har i Norge er mårhund. Denne kalles for raccoon dog på engelsk, og er til forveksling lik på vaskebjørner. Et trent øye kan klare å skille dem, men om du bare ser den i farta i det den smetter inn i et kratt og gjemmer seg er det nesten umulig å si hvilken art du så.

Det er derfor ikke usannsynlig at noen som ser en mårhund tror de ser en vaskebjørn, for folk flest er mer kjent med vaskebjørner enn mårhunder. Den største forskjellen er lengden på pelsen, og fasongen på masken på hodet. Hos mårhund er pelsen mye lengre, og bandittmaska er verken like tydelig eller samme vei som hos vaskebjørn.

Mårhund
Mårhund

Mårdyret er også en uønsket gjest i Norge som har klart å overleve her selv om den egentlig ikke hører til her, så sånn sett er den ganske lik på vaskebjørnen.

Hva skal man gjøre dersom man tror man ser en vaskebjørn?

Så du noe du tror var en vaskebjørn ute i norsk natur? Heldigvis er det stor sjanse for at du tar feil, men siden vaskebjørner kan gjøre såpass stor skade på det lokale økosystemet hvis de får etablert seg, ønsker staten å undersøke alle observasjoner.

Hvis du ser en vaskebjørn bør du ta kontakt med ditt lokale SNO-kontor. SNO er kort for Statens naturoppsyn, og de vil trolig gjennomføre et intervju med deg, finne ut av hvor du så dyret, og hvis de tror at det faktisk var en vaskebjørn vil de kanskje be om hjelp til å vise dem nøyaktig hvor du så det.

Da vil de lete etter spor som fotspor eller ekskrementer fra vaskebjørnen. Om det faktisk viser seg at det er en vaskebjørn vil de trolig prøve å få avlivet den.

Dersom du er veldig usikker på om det var en vaskebjørn eller kanskje en mårhund, så spiller det egentlig ingen rolle. For det første er det bedre å rapportere observasjoner av vaskebjørn én gang for mye enn én gang for lite. For det andre er SNO også veldig interessert i observasjoner av mårhund (de er svartlistet), så rapporter uansett hvis du har selv en liten mistanke.

Én vaskebjørn er heldigvis ikke et stort problem, men om det skulle skje at det blir to vaskebjørner av ulikt kjønn blir det fort problemer!

Les også:

Legg igjen en kommentar