6 kjennetegn på kjemisk reaksjon

Kjemiske reaksjoner er når det skjer en kjemisk endring av et stoff, og typisk er det snakk om kjemiske reaksjoner når man blander sammen to ulike stoff for å produsere andre stoffer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan vi kan si sikker at det har skjedd en kjemisk reaksjon, enten det er på kjamilaben på skolen eller hjemme på kjøkkenet når du lager mat.

Det er dessverre ikke alltid 100 % mulig å si om det har skjedd en kjemisk reaksjon når man blander sammen to stoffer, og kjennetegnene vil variere ut ifra hvilke stoffer som blandes. I noen tilfeller må man veie eller teste stoffene før man vet om det har skjedd en kjemisk reaksjon.

Det er likevel noen typisk kjennetegn man kan bruke for å si om det har skjedd en kjemisk reaksjon. Det er typisk at man får én eller to av disse kjennetegnene, ikke alle sammen.

Noen typiske kjennetegn på at det har skjedd en kjemisk reaksjon er:

  1. Det har kommet en felling i bunnen av løsningen.
  2. Det har blitt dannet en gass.
  3. Det har blitt en fargeendring i løsningen.
  4. Løsningen har endret lukt.
  5. Løsningen har endringer i temperaturen.
  6. Løsningen har endret pH-verdien.

Med andre ord: et godt kjennetegn på at det har skjedd en kjemisk reaksjon er at produktene fra reaksjonen har andre egenskaper enn utgangsstoffene.

Reagensrør

Les også:

Legg igjen en kommentar