Hvor lenge må man ha jobbet for å få dagpenger? Forklart

Dagpenger er et system for deg som er permittert, som har mistet jobben, eller som har sagt opp jobben uten å ha noen ny jobb å gå til. I denne perioden får man da en viss økonomisk hjelp fra NAV, og dette er da disse dagpengene. Mens man får dagpenger skal man søke på nye jobber og delta på tiltak i regi av NAV, med mindre man er permitter da, for da kan man få dagpenger mens man venter på å få tilbake jobben.

Men hvor lenge må man egentlig ha jobbet for å ha krav på å få dagpenger?

Det er ingen faste krav til hvor lenge du må ha vært i arbeid for å få dagpenger, men du må ha tjent minst 1,5 G de siste 12 månedene. I 2020 tilsvarer dette 152 027 kroner. Når du har tjent mer enn dette de siste 12 månedene har du krav på dagpenger om du mister jobben, sier opp, eller blir permittert.

Dersom du ikke har tjent mer enn 1,5 G de siste 12 månedene kan du også få dagpenger hvis du har fått mer enn 3 G de siste 36 månedene. Dette er da snakk om rett over 300 000 kroner i løpet av 3 år.

Det spiller ingen rolle om du har jobbet i én måned med en månedslønn på 155 000 kroner, eller fått betale 15 000 kroner i ti måneders tid. Så lenge du kommer over 1,5 G på 12 måneder eller 3 G på 36 måneder spiller altså ikke selve lengden på arbeidsforholdet noen rolle.

Det er også andre krav for å få dagpenger

I tillegg til selve inntektskravene er det også stort sett andre krav knyttet opp mot å få dagpenger. Disse kan du lese mer om på NAV sine nettsider om dagpenger. Det er en del lover og regler man må sette seg inn i, men om man oppfyller inntektskravet på 1,5 G kan man i alle fall søke om å få dagpenger.

Hvor mye får man utbetalt i dagpenger?

Hvor mye dagpenger man får avhenger av hvor god inntekt man har. Som regel er det snakk om 80 % eller 66 % av tidligere lønn, så man går en del ned i inntekt ved å gå over på dagpenger istedenfor vanlig lønn. Om du tjener over 6 G kan du få enda lavere dagpenger enn dette også.

Les også:

Legg igjen en kommentar