Hva er forskjellen på jurist og advokat? Forklart!

Når man snakker om advokater og juridisk bistand kommer ofte yrkestitlene advokat og jurist opp. Men hva er egentlig forskjellen på en advokat og en jurist?

Kort oppsummert må alle advokater og jurister ha en 5 års mastergrad i rettsvitenskap, men advokater har i tillegg det som heter advokatbevilling. Denne gir rett til å jobbe som advokat hvor du kan representere klienter i rettssaker.

Ellers kan begge yrkene gi bistand til klinter på akkurat samme måte, og den eneste forskjellen er altså at juristene ikke kan representere deg i rettssaker.

Så både jurister og advokater kan hjelpe deg med juridiske dokumenter, gi juridiske råd, og hjelpe med all annen juridisk bistand utenfor rettssaker.

Mann i dress

Les også: Slik utdanner du deg til å bli advokat!

Fra jurist til advokat

For å bli advokat må du først utdanne deg til jurist, og jobbe med dette i noen år. Hvis du ønsker å ta steget videre fra jurist til advokat må du oppfylle følgende kriterier:

  • Ha minst to års erfaring som enten advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig eller universitetslærer i rettsvitenskap.
  • Ha prosedert minst tre rettssaker av et visst omfang.
  • Ha plettfri vandel.
  • Ha bestått Advokatkurset ved Juristenes Utdanningssenter.

Les også:

Legg igjen en kommentar