Forskjell på planteceller og dyreceller forklart

Det finnes mange typer celler, men de vanligste er planteceller og dyreceller. Disse har en del likhetstrekk, men det er også noen store forskjeller som skiller en plantecelle fra en dyrecelle.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som er likt, og hva som er ulikt med planteceller og dyreceller.

Den største forskjellen mellom planteceller og dyreceller er at alle planteceller har organeller som kalles cellevegg, kloroplast, vakuoler og stivelseskorn inne i cellen. Dyreceller har ikke noen av disse, men har lysosomer inne i cellen.

Det er altså organeller som skiller dem. Alle disse tingene er ulike organeller, som egentlig bare er små deler av en celle som har en bestemt funksjon. For eksempel er celleveggen brukt til å holde planten stående, mens kloroplasten brukes til å lagre klorofyll, et stoff som trengs for å klare å fange solenergi til fotosyntesen.

Lysosomene til dyrecellene brukes for å bruke ned store molekyler til mindre biter for å unngå at disse skal bli «liggende fast» i cellen. Planteceller har ikke lysosymer.

Plantecelle
En tegning av en plantecelle.

Det er også mange likheter mellom cellene

Selv om det er noen store forskjeller på dyreceller og planteceller er det også mange likheter. Det er nemlig en haug ulike organeller som finnes i begge cellene, som cellemembran, cytoplasma, plasmider, golgiaparat, mitokondrier og cellekjerne med DNA.

I tillegg til dyreceller og planteceller er det også bakterieceller. Disse mangler de fleste organellene, og er veldig enkle sammenlignet med de mer kompliserte plate- og dyrecellene.

Det finnes flere ulike typer planteceller og dyreceller

Nå har vi sett på de grove trekkene som skiller planteceller og dyreceller, men det er verdt å merke seg at begge delene kan ha spesialiserte celler. Dette kan for eksempel være hjerneceller, nerveceller, blodceller eller sædceller som alle er litt ulike fra en standard dyrecelle. Også hos planter kan det være spesialiserte celler.

Les også:

Legg igjen en kommentar