6 kjennetegn på kjemisk reaksjon

Kjemiske reaksjoner er når det skjer en kjemisk endring av et stoff, og typisk er det snakk om kjemiske reaksjoner når man blander sammen to ulike stoff for å produsere andre stoffer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan vi kan si sikker at det har skjedd en kjemisk reaksjon, enten det er … Les mer

11 gode kjennetegn på romantikken

Romantikken var en kulturell epoke som begynte på slutten av 1700-tallet. Under denne perioden fikk Norge noen av sine mest kjente malerier under den delen som ble kjent som nasjonalromantikken. Man må se på romantikken som et svar på moderne tekning, og spesielt opplysningstiden. Noen av de kjennetegnene som er mest typiske for verker fra … Les mer

10 gode kjennetegn på opplysningstiden

Opplysningstiden var en kulturell tidsperiode hvor vitenskap, fornuft og fremskritt var det viktigste fokuset. Det var et svar på renessansen, og i opplysningstiden var det på tide å bruke vitenskapen for å svare på livets store spørsmål. Både litteratur, kunst og det meste av annen kultur ble påvirket av opplysningstiden. Nedenfor er noen av de … Les mer

10 gode kjennetegn på renessansen

Renessansen var en epoke som oppstå allerede på 1350-tallet i Italia da middelalderen var over. Dette var en tidsalder hvor gamle tanker fra antikkens Hellas og Roma ble gjenfødt, og en veldig spesiell tid for kultur som kunst og litteratur. Renessansen har mange unike kjennetegn som skiller den fra andre tidsperioder, og noen av de … Les mer

9 gode kjennetegn på barokken

Barokken var en kulturell bevegelse som begynte på 1600-tallet, og tok for seg både kunst, litteratur og annen kultur. Perioden varte helt frem til 1750-årene, og hadde en helt unik kulturell stil. Noen av de beste kjennetegnene på verken fra barokken er ting som: Sterk gudstro. Handlet om å unngå synd og å oppnå frelse. … Les mer

13 gode kjennetegn på realismen

Realismen var en tidsperiode innenfor kulturen som handlet om å etterligne virkeligheten og å se verden som den er uten å tilsløre den. Man regner med at realismen startet i 1875 og varte frem til rundt år 1900. Mange mener at realismen var et svar på romantikken, da romantikken var veldig glad i å vise … Les mer

12 gode kjennetegn på modernismen

Modernismen var en tidsperiode med kulturelle endringer som begynte på slutten av 1800-tallet og varte utover på 1900-tallet. Den var oppfølgeren til realismen, og betegnes som en reaksjon på raske samfunnsendringer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen av de aller vanligste kjennetegnene for kulturen og litteraturen under modernismen. Noen gode kjennetegn på … Les mer